گزارش کارورزی علوم تربیتی.

گزارش کارورزی1 علوم تربیتی.

کارورزی3 علوم تربیتی.

گزارش کارورزی 1، گزارش پاگشایی، فیزیکی، ساختار، اداری، عاطفی.

کارورزی 1و 2گزارش موقعیت فیزیکی، عاطفی، آموزشی، ساختاری.

گزارش کامل کارورزی گزارش فیزیکی سازمانی آموزشی عاطفی.

كارورزي3 چارچوب تهیه طرح آموزشی.

تحقیق علوم تربیتی برطرف كردن ترس دانش اموز از آموزگار.

مصاحبه با هوان پارك در مورد جايگاه اجتماعي معلمان كره جنوبي.

تحقیق برطرف كردن ترس دانش اموزاز آموزگار.

اقدام پژوهی كاهش اضطراب امتحان در برخي ازدانش آموزان.

اقدام پژوهی جذاب نمودن درس انشا براي دانش آموزان.

اقدام پژوهی تحقیق حل مشکلات املایی دانش آموز کلاس دوم.

گزارش تخصصی حل مشكل رفتاري يكي از دانش آموزان بوسيله ورزش.

كمك به دانش آموز در برنامه ريزي درسي.

علاقه مند کردن دانش آموزان استثنايي راهنمايي به درس حرفه ‌فرعي.

گزارش کارورزی3کنش پژوهی رشته های فنی و مهندسی.

کارورزی 3 پایه پنجم.

تحلیل محتوای ویلیام رومی، پنجم ابتدایی.

تحلیل محتوای مک لافلین، فارسی ششم ابتدایی.

تحلیل علوم سال پنجم ابتدایی، به شیوه ی ویلیام رومی.

تحلیل محتوای درس12 هدیه ششم ابتدایی به روش مک لافین.

کارورزی 4 علوم تربیتی، پیش دبستان و دبستان.

کارنمای معلمی رشته علوم تربیتی دوره کارشناسی پیوسته.

کنش پژوهی کارورزی 3.

اقدام پژوهی فراموشی در درس حد.

درس کارورزی 4، گرایش فعالیت های پرورشی، ارتقای بهداشت روانی مدرسه.

وضعيت به كار گيري ابزار مهندسي نرم افزار در ايران

کارورزی 2 علوم تربیتی گرایش دبستان.

کارورزی 3 راهنمایی و مشاوره.